De jongerenwebsite van de taalunie

anderlands
   

Is luistertaal op school een goed idee?

Jongeren vinden van wel, maar niet voor elk vak

Veel jongeren zouden weleens willen uitproberen hoe het is om les te krijgen met 'luistertaal'. Luistertaal is wanneer twee mensen elk hun eigen taal spreken, maar elkaar voldoende begrijpen om een gesprek te voeren. Bij luistertaal in het onderwijs mogen de jongeren zelf een andere taal blijven gebruiken dan de taal waarin wordt lesgegeven. Dan kunnen ze bijvoorbeeld vragen stellen en taken maken in hun eigen taal.

Fries, Spaans of Japans

De ondervraagde jongeren hebben vaak al ervaring met les krijgen in andere talen dan Nederlands. Ze vinden dat zinvol om bijvoorbeeld andere talen te leren, maar voor niet-taalvakken lijkt het ze minder nuttig. Als ze les willen krijgen in andere talen, dan denken ze niet alleen aan Engels, Frans of Duits, maar bijvoorbeeld ook aan Fries, Spaans of Japans.

Inspiratie

Deze antwoorden gaven de jongeren in een korte enquête van de Taalunie over internationaliseren. Omdat maar een kleine groep jongeren heeft meegedaan, vallen er geen al te grote conclusies uit te trekken. Wel leveren de antwoorden van de jongeren inspiratie op die de Taalunie kan gebruiken als ze meedenkt met de mensen die voor het onderwijs zorgen en met internationalisering bezig zijn.

Meer weten? Lees het dossier op Taalunie.org.

Gerelateerde berichten

Kunnik nemi na joen komn
anderlands

Kunnik nemi na joen komn

West-Vlaams coronalied van Katrien Verfaillie

Pokoe, dom en skotoe
anderlands

Pokoe, dom en skotoe

Kennen Belgische jongeren Nederlandse straattaal?