De jongerenwebsite van de taalunie

wereldwijd
   

Skepi Nederlands

Een uitgestorven taal

Kaart uit 1772 van de Essequibo-rivier  © C. van Henemann
Kaart uit 1772 van de Essequibo-rivier © C. van Henemann

Skepi Nederlands is een uitgestorven creooltaal die is gebaseerd op het Nederlands en werd gesproken in Guyana. Tussen 1591 en 1625 stichtten Nederlanders, vooral Zeeuwen, in de landstreek Essequibo (Iskepe) een kolonie die aanvankelijk Nova Zeelandia werd genoemd. Hier woonden al indianenvolken. Rond de rivier legden ze katoen-, cacao-, indigo- en suikerrietplantages aan, en ze stelden mensen uit Afrika tewerk als slaaf. Als omgangstaal ontstond er een Nederlandse creooltaal die Skepi Nederlands wordt genoemd.

De laatste spreker overleed in 1998

Over het Skepi Nederlands is weinig bekend. De laatste spreker van het Skepi Nederlands is in 1998 overleden. De taal is waarschijnlijk gebaseerd op het Zeeuws. Enkele Nederlandse leenwoorden in het Skepi zijn buik, daarzo, geld, kat, meisje, praten, taphuis en varken.

Huijsen van Vrije-Indianen en Neeger-Sclaaven der Colonie

Op de kaart staat: Kaart, van een gedeelte van het Groot-Vlaggen-Eijland in de Rivier Essequebo in het Landschap-Guiana op de vaste-kust van Zuijd-America. De legenda van deze handschriftkaart geeft een beeld van hoe de plantages functioneerden. Behalve de moerassige gronden, savanne en bebossing laat de kaart zien hoe de samenleving samengesteld was. De kerk, het Huijs van de Domine, de Smeederij der Colonie, Huijsen van Blanke-inwooners, Huijsen van Vrije-Indianen en Neeger-Sclaaven der Colonie en andere voorzieningen en bouwwerken. 

Bron: Nederlandse woorden wereldwijd, Nicoline van der Sijs (uitgeverij SDU).

Gerelateerde berichten