De jongerenwebsite van de taalunie

weetjes
   

Onbekende woorden

Wanneer wordt een tekst onbegrijpelijk?

Het wordt lastig om een onbekend woord te begrijpen als je de betekenis niet uit de context kunt halen, bijvoorbeeld omdat je de woorden in de omringende tekst ook niet kent.
Het wordt lastig om een onbekend woord te begrijpen als je de betekenis niet uit de context kunt halen, bijvoorbeeld omdat je de woorden in de omringende tekst ook niet kent.

In elke taal heb je woorden die heel vaak worden gebruikt, en andere die je zelden hoort of leest. Gelukkig is het niet nodig om alle woorden te kennen: de woorden die je niet kent, staan meestal tussen woorden die je wel kent, en daardoor kun je ze vaak toch begrijpen. Bijvoorbeeld:

De artefacten uit de steentijd bestaan uit vuurstenen, bijltjes en speerpunten.

Mocht je het woord artefacten niet kennen, dan kun je uit de rest van de zin (de context) wel opmaken wat het woord ongeveer betekent.

Er zijn grenzen

Er zit natuurlijk wel een grens aan dat begrip. Als je zo’n 5 procent van de woorden in een tekst niet kent, kun je de tekst nog begrijpen. Bij meer onbekende woorden snap je niet meer waar het over gaat, en is je leesplezier vergald. Probeer deze zin maar eens te lezen:

De antropogene sporen betroffen enkele fragmenten roodbakkend aardewerk, waaronder bekers op standvoet, met een slibversiering van gele concentrische cirkels en een groene sinus.

Reactie toevoegen

Gerelateerde berichten

Hoe sprak men vroeger over ziekte?
weetjes

Hoe sprak men vroeger over ziekte?

Kwaal is een Oudnederlands woord