De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1954

Eerste Groene Boekje

Invoering van een voorkeursspelling en een alternatieve spelling.
Invoering van een voorkeursspelling en een alternatieve spelling.

De Woordenlijst van de Nederlandse taal, bijgenaamd het Groene Boekje, wordt samengesteld in opdracht van de Nederlandse en de Belgische regering.

Invoering voorkeursspelling

De ingrijpendste vernieuwing is de keuze voor dubbelvormen: een voorkeurspelling (cultuur, documentatie, fabricatie) en een toegelaten spelling (kultuur, dokumentatie, fabrikatie). De reden hiervoor is dat de Woordenlijstcommissie het niet eens wordt: de Nederlandse leden willen de oorspronkelijke spelling van bastaardwoorden houden, maar de Vlaamse leden willen ze vernederlandsen. 
Al in 1956 wordt de alternatieve spelling bij Koninklijk Besluit in Nederland afgeschaft; ambtenaren en onderwijzend personeel moeten de voorkeurspelling gebruiken. In België gebruiken kranten lange tijd de toegelaten spelling.

Gerelateerde berichten