De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1950

Popmuziek en kosmonaut in Van Dale

The Crazy Rockers. © Beeld en Geluid
The Crazy Rockers. © Beeld en Geluid

C. Kruyskamp maakt samen met F. de Tollenaere de herziene zevende druk van Van Dale’s Nieuw groot woordenboek der Nederlandse taal. Kruyskamp verzorgt hierna nog enkele grondig herziene uitgaven, tot en met de tiende druk (1976).

Geen boerenmetworst

Bij het grote publiek is vooral zijn eigenzinnigheid bekend: zo weigerde hij om ‘onzinwoorden’ als boterberg en boerenmetworst op te nemen, en omschreef hij kosmonaut als:

‘een ietwat hyperbolische benaming voor personen die een klein sprongetje in de kosmische ruimte doen door zich b.v. naar de maan of een planeet van ons zonnestelsel te laten schieten’.

Jeugdige, onrijpe personen

De meest geciteerde definitie is die van pop(muziek):

‘ben. voor zekere oorspr. op de rock-’n-roll gebaseerde, bij jeugdige en onrijpe personen in de smaak vallende, hedendaagse amusementsmuziek’.

Gerelateerde berichten