De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1923

Nederlandse vertaling Belgische grondwet

De Belgische grondwet, hier nog in het Frans.
De Belgische grondwet, hier nog in het Frans.

Een commissie krijgt de opdracht de Belgische grondwet en wetboeken in het Nederlands te vertalen. In 1952 wordt de vertaling herzien en wordt de rechtstaal van leenwoorden gezuiverd, waarbij men aansluiting zoekt bij de Noord-Nederlandse terminologie.

Gerelateerde berichten