De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1875

De Afrikaanse taalbeweging

Eén van de oprichters, Stephanus Jacobus du Toit, in 1870.
Eén van de oprichters, Stephanus Jacobus du Toit, in 1870.

Het Genootskap van Regte Afrikaners (Genootschap van Echte Afrikaners) komt tot stand. Het was de eerste groep die zich inzette voor de erkenning van het Afrikaans als een volwaardige taal. Het zorgde er mee voor dat het Afrikaans (vele jaren later, in 1925) als aparte taal werd erkend. 

Het Genootskap zet zich in ‘vir ons Taal, ons Nasie en ons Land’. 

Gerelateerde berichten