De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1847

Tegen barbarismen

Matthijs Siegenbeek. © toegeschreven aan Ezechiel Davidson (1792-1870)
Matthijs Siegenbeek. © toegeschreven aan Ezechiel Davidson (1792-1870)

Matthijs Siegenbeek publiceert een Lijst van woorden en uitdrukkingen met het Nederlandsch taaleigen strydende, gericht tegen germanismen en beschouwt ze als tekens van de Duitse invloed in Nederland op economisch en cultureel gebied. De Vlamingen zien de bedreiging vooral uit Franse hoek komen.

Barbarismen

Germanismen zijn woorden of zegswijzen overgenomen uit het Duits.
Gallicismen zijn woorden of zegswijzen overgenomen uit het Frans.
Anglicismen zijn woorden of zegswijzen overgenomen uit het Engels.

Barbarismen zijn woorden of zegswijzen overgenomen uit het eender welke taal. De drie categorieën hierboven vallen dus allemaal onder barbarismen.

 


 

 

Reacties

Geachte,
Nadat ik gisteren de informatie en data rakende Siegenbeek op deze pagina heb gelezen, wou mik meer weten en fond op Wikipedia hierop de formatie hiernaast dat niet strook houden met de uwe. Wil a.u.b. zo vriendelijk zijn de info die volgt te controleren en mij dan te informeren over wat er precies en correct is?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matthijs_Siegenbeek
Siegenbeek had een opleiding gevolgd tot predikant. Aanvankelijk was hij voorganger bij de doopsgezinden in Dokkum. Hij was slechts 23 jaar oud toen hij in 1797 de aanstelling verwierf van buitengewoon hoogleraar aan de Leidse universiteit, twee jaar later omgezet in een gewoon hoogleraarschap. Zijn leeropdracht luidde Nederlandse taal- en letterkunde, welsprekendheid en (vanaf 1815) vaderlandse geschiedenis. Vanaf 1803 was hij lid, later secretaris, van het hoofdbestuur van de letterkundige faculteit van de universiteit. Ook was hij in de periode 1822 - 1847 voorzitter en daarna erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Siegenbeek ligt, net als de andere 19e-eeuwse spellingshervormers Matthias de Vries en L.A. te Winkel, begraven op de Leidse begraafplaats Groenesteeg.
Siegenbeeks verhandeling over de spelling van 1804 werd bepalend voor de officiële schrijfwijze.[1] Deze werd aangevallen door de dichter Willem Bilderdijk, maar de spelling-Siegenbeek werd in Nederland gehandhaafd tot de invoering van de spelling-De Vries en Te Winkel in 1883. In Nederlandstalig België werd de spelling-Siegenbeek al niet meer gebruikt sinds het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Met dank bij voorbaat,
Wicus BOTHA
Dendermonde

Kunt u ons vertellen wat er niet strookt? - Groeten, Redactie Taalhelden

Gerelateerde berichten