De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1847

Vreemdewoordenboek

Titelblad Algemeene Kunstwoordentolk.
Titelblad Algemeene Kunstwoordentolk.

Jacob Jz. Kramers publiceert de Algemeene Kunstwoordentolk met de vertaling en verklaring van alle vreemde woorden en zegswijzen. Hij is de eerste die geen puristisch doel nastreeft maar uitsluitend vreemde woorden wil verklaren. Vanaf 1848 worden verkorte versies van het woordenboek van Kramers gepubliceerd onder de titel Kramers’ woordentolk verkort, tot ver in de twintigste eeuw, en vanaf 1910 onder de titel Kramers’ Woordentolk.

Gerelateerde berichten