De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1605

Eerste nieuwsberichten

Een bericht uit 1619, waarschijnlijk uit een extra bulletin van de Amsterdamsche courant, gedrukt door Broer Janszoon (1603-1652).
Een bericht uit 1619, waarschijnlijk uit een extra bulletin van de Amsterdamsche courant, gedrukt door Broer Janszoon (1603-1652).

Abraham Verhoeven uit Antwerpen mag als enige van de landvoogden Albrecht en Isabella van Oostenrijk 'recente berichten' uitgeven. De berichten worden in het Vlaams gedrukt en voorzien van houtsneden en gravures als illustratie. Tussen 1605 en 1619 zijn 49 publicaties van Verhoeven verschenen. De eerste gedrukte nieuwsberichten - bekend onder de naam Nieuwe Tijdinghen - verschijnen in 1621 in Antwerpen in de vorm van een regelmatig verschijnende krant. Hij is dus de eerste krantenuitgever van het land. 

'Hoe hij inden Haghe onthooft is'


Op de afbeelding zie je een andere krant uit die tijd. Er staat: 

Verhael vanden doot des Advocaets van Hollant Johan van Olden-Barnevelt hoe hij op den 13.Mey 1619.inden Haghe onthooft is/also ick't selve gesien hebbe.

Gerelateerde berichten