De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1450 (ca.)

Eerste Latijnse school

De Latijnse School van Gouda in de 16e eeuw. © Jacobus Stellingwerff (1667–1727)
De Latijnse School van Gouda in de 16e eeuw. © Jacobus Stellingwerff (1667–1727)

In de Nederlanden worden Latijnse scholen gesticht. Op deze scholen wordt (uitsluitend aan jongens) onderwijs gegeven over en ín het Latijn. De Latijnse school vormt het hoogste onderwijsniveau en dient als voorbereiding op de universiteit. De scholieren volgen eerst onderwijs aan de Duitse of Nederduitse school, waar ze leren lezen en schrijven in het Nederlands.

2017
geschiedenis

2017

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal verdwijnt

52 v.C. - 406 n.C.
geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

52 v.C.
geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?