De jongerenwebsite van de taalunie

wereldwijd
   

Roemeens

De plaats Bărăbanţ in Roemenië

Afbeelding uit 1270 waarop Peter de Heremiet kruisvaarders de weg wijst naar Palestina.
Afbeelding uit 1270 waarop Peter de Heremiet kruisvaarders de weg wijst naar Palestina.

Roemeens is een Romaanse taal en de officiële taal van Roemenië.

Peter de Heremiet en Walter de Haveloze

In het huidige noorden en westen van Roemenië ligt de regio Transsylvanië, die lange tijd onderdeel was van Hongarije; nog steeds woont hier een grote Hongaarse minderheid. In 1096 trokken in de zogeheten ‘boerenkruistocht’ een groep boeren, lagere adel, horigen en ambachtslieden onder leiding van Peter de Heremiet en Walter de Haveloze vanuit Amiens via Keulen naar Palestina. Peter de Heremiet werd ook wel Peter de Kluizenaar genoemd.

Voorling en bongerd

In de groep zaten naast Saksischsprekenden ook Vlamingen en Brabanders. De plunderende groep werd in Servië door de Byzantijnse keizer tegengehouden. Een deel van de groep vestigde zich in Roemenië en in 1154 kregen de immigranten, als beloning voor hulp in de strijd tegen de Byzantijnse keizer, van koning Geisa II gebied in het huidige Transsylvanië of Zevenburgen - de naam Zevenburgen verwijst waarschijnlijk naar zeven door deze groep gestichte steden. 

Vlaams is een stof

In 1224 kregen ze het recht van zelfbestuur. Nog steeds woont hier een Saksisch sprekende minderheid. Er zijn hier nog plaatsnamen die wellicht herinneren aan de oude kolonisten uit de Lage Landen, zoals de veldnaam Vorling (van de Middelnederlandse lengtemaat voorling), de plaatsnaam Bărăbanţ (van Brabant) en het dorp Bungart, vlak bij Sibiu (van bongerd). Het Roemeens heeft een enkel Nederlands woord overgenomen dat misschien te danken is aan deze minderheid, zoals Vlaams, gebruikt als stofnaam, flenter (afgescheurde reep stof, vod), en misschien ook inpolderen en polder - het is helaas onbekend hoe oud die woorden in het Roemeens zijn.

Bron: Nederlandse woorden wereldwijd, Nicoline van der Sijs (uitgeverij SDU).

Gerelateerde berichten