De jongerenwebsite van de taalunie

wereldwijd
   

Indonesië

Nederlands lang de officiële taal

Jakarta, Indonesië
Jakarta, Indonesië

Foto: Robin Widjaja/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Indonesië was van de zeventiende eeuw tot 1945 een kolonie van Nederland. Sommige Indonesische ouderen spreken nog Nederlands.

Nog steeds veel wetten niet vertaald

Het land werd tijdens het koloniale bewind Nederlands-Indië genoemd en Nederlands was er de bestuurstaal. Vele geschriften uit de koloniale tijd zijn nu nog relevant en ook veel wetboeken en bestuursstukken zijn nog niet vertaald in het Indonesisch. Daarom is Nederlands voor Indonesische historici en juristen erg nuttig.

Nederlands populair in Indonesië

Het Nederlands is een populaire studietaal, ieder jaar leren meer dan 10.000 Indonesiërs het op universiteiten, scholen en cursussen. Er zijn verschillende beroepen waar veel Nederlandse termen belangrijk zijn, zoals geschiedenisonderzoek of toerisme. Het Erasmus Taalcentrum (ETC) in Jakarta is het belangrijkste cursuscentrum. Per jaar volgen hier tussen de 1500 en 1900 cursisten een cursus Nederlands.

Gerelateerde berichten