De jongerenwebsite van de taalunie

taaladvies
   

Hoe schrijf je getallen in letters?

Komen er spaties in?

Getallen uitschrijven is niet altijd gemakkelijk.
Getallen uitschrijven is niet altijd gemakkelijk.

Hoe schrijf je getallen in letters?

Als je getallen in letters schrijft, heet dat een telwoord. Telwoorden schrijf je zo veel mogelijk aan elkaar. Maar na duizend komt een spatie, en de getallen miljoen, miljard, biljoen, biljard enzovoort, schrijf je altijd als aparte woorden.

De hoofdtelwoorden

Hoofdtelwoorden zijn getallen als 1, 38 en 3996. Zulke telwoorden schrijf je aan elkaar tot duizend. Boven de duizend komt er een spatie na het woord duizend (als dat in het getal zit). Voor én na getallen als miljoen en miljard komt altijd een spatie.

5

vijf

21

eenentwintig

43

drieënveertig

101

honderdeen

235

tweehonderdvijfendertig

800

achthonderd

1700

zeventienhonderd / duizend zevenhonderd

1935

negentienhonderdvijfendertig / duizend negenhonderdvijfendertig

6500

vijfenzestighonderd / zesduizend vijfhonderd

6000

zesduizend

28 000

achtentwintigduizend

100 000

honderdduizend

500 000

vijfhonderdduizend

135

honderdvijfendertig

235

tweehonderdvijfendertig

115 000

honderdvijftienduizend

381 000

driehonderdeenentachtigduizend

Na duizend

Na duizend schrijf je altijd een spatie.

4002

vierduizend twee

6028

zesduizend achtentwintig

28 064

achtentwintigduizend vierenzestig

271 850

tweehonderdeenenzeventigduizend achthonderdvijftig

Miljoen en miljard

Miljoen en miljard zijn altijd aparte woorden, dus daar schrijf je altijd een spatie voor én na.

3 000 000

drie miljoen

5 200 000 000

vijf miljard tweehonderd miljoen

347 625 728 221

driehonderdzevenenveertig miljard zeshonderdvijfentwintig miljoen zevenhonderdachtentwintigduizend tweehonderdeenentwintig

Woorden als eerste en tweede

Woorden als eerste en tweede heten rangtelwoorden en hebben -ste, -de of -e aan het einde.

1e, 1ste

eerste

3e, 3de

derde

100e, 100ste

honderdste

135e, 135ste

honderdvijfendertigste

102e

honderdtweede

20e

twintigste

3220e

drieduizend tweehonderdtwintigste

4 000 000e

vier miljoenste

4 400 000e

vier miljoen vierhonderdduizendste

 

Wil je meer lezen?

Op andere websites:

Over het uitschrijven van breuken

Wanneer schrijf je getallen in cijfers en wanneer in letters?

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Gerelateerde berichten