De jongerenwebsite van de taalunie

weetjes
   

Wist je dat ...

Taalfeitjes

Door Sien Wevers van C.H.I.P.S.StampMedia

Wist je dat ...

 • ... minstens de helft van de wereldbevolking tweetalig is?
 • ... er in Londen meer dan driehonderd talen gesproken worden?
 • ... in Luxemburg de meeste polyglotten wonen?
 • ... meertalige kinderen beter kunnen multitasken?
 • ... meertaligen pas op latere leeftijd alzheimer- en dementiesymptomen krijgen?
 • ... je moedertaal verbetert als je vreemde talen leert?
 • ... een kind dat is opgevoed in het dialect, beter vreemde talen leert?
 • ... meisjes op school beter zijn in talen?
 • ... er een woordenboek van apenlichaamstaal bestaat?
 • ... Van Dale pas nieuwe woorden opneemt als ze minstens drie jaar regelmatig voorkomen?
 • ... het Nederlands tot de 25 'meest vreemde' talen behoort?
 • ... Google Translate meer dan 100 talen kan vertalen?
 • ... het West-Vlaams verschillende verbuigingen heeft voor ja en nee?
 • ... we in het Nederlands nauwelijks woorden hebben voor geuren?
 • ... een hersenletsel gebarentaal op dezelfde manier kan beïnvloeden als gesproken taal?
 • ... zingen het spraakorgaan bevordert na een beroerte?
 • ... de Pool Lejzer Zamenhof ooit een makkelijk aan te leren, politiek neutrale, internationale taal ontwierp?
 • ... dat die taal Esperanto heet en tot op de dag van vandaag gesproken wordt?
 • ... Signuno een internationale gebarentaal is die gebaseerd is op Esperanto?
 • ... sommigen zeggen dat OK komt van het Griekse Olla Kalla, wat 'alles goed' of 'alles mooi' betekent? Anderen vermoeden dat het komt van 'zero kills' ofwel 0 K op het slagveld.
 • ... dat OK misschien wel komt van het Franse au quai, wat zoveel betekent als 'aan de kaai' of: we zijn goed aangemeerd, we zijn veilig thuis.
 • ... twee- of meertalige mensen altijd een voorkeur hebben voor een van de talen die ze kennen?
 • ... het meest voorkomende woordje in het Nederlands eh is?
 • ... er bepaalde Aboriginal-talen zijn die niet met links en rechts de plaats van iets aanduiden, maar aan de hand van de windstreken? 'De telefoon ligt ten noordwesten van je.' 
 • ... het Fins nooit het geslacht van iemand aanduidt?
 • ... er geen Nederlands woord is dat rijmt op twaalf?
 • ... het woord gezelligheid niet vertaald kan worden in andere talen?
 • ... aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen het langste Nederlandse woord in de opensource-spellingscontrole is?
 • ... het woord hippopotomonstrosesquipedaliofobie de angst voor lange woorden betekent?
 • ... India het land is met de meeste officiële landstalen? En dat het er 15 zijn?
 • ... het Oebychs, een Kaukasische taal, de taal is met de meeste medeklinkers? En dat dat er maar liefst 84 zijn?
 • ... Frans in vijf continenten wordt gesproken?
 • ... je het Elfs, de fictieve taal die gebruikt wordt in The Hobbit en Lord of the Rings, echt kan leren?
 • ... het Eyak, een Indiaanse taal, de laatst uitgestorven taal is? De taal stierf in 2008, samen met de laatste spreekster.

Dit artikel verscheen eerder in PIDMAG, een tijdschrift van het Vlaamse jongerenpersagentschap StampMedia.

Reacties

aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingennaslagwerk is langer dan het door jullie genoemde "langste woord"aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen. Maar ook hieran zou je - bezorger kunnen plakken, kortom je kan je afvragen of er wel een langste woord bestaat ...

Hoi René!

Je hebt gelijk: het langste woord bestaat niet. Theoretisch kun je in het Nederlands een kilometerslang woord maken. We hebben daar op Taalhelden ook een stukje over: 

Ventieldopjesfabrikantenvergadering - Een Nederlands woord is zo lang als jij wilt

Maar Sien heeft het in dit artikel over het langste woord 'in de open source-spellingcontrole'. Ik heb die niet op mijn computer staan, dus ik kan niet checken of jouw woord in die woordenlijst voorkomt, maar dat is dus wel een belangrijke toevoeging.

Niettemin: bedankt voor je reactie!

Groetjes, Maartje van Taalhelden

'...het West-Vlaams het enige Nederlandstalige dialect is dat verschillende verbuigingen heeft voor ja en nee?' maar vervolgens staat op de Wikipedia-pagina waar naar verwezen wordt in dit weetje: 'Ook in heel wat Oost-Vlaamse, Zeeuwse en Hollandse dialecten doet dit fenomeen zich overigens voor.' Het West-Vlaams is dan dus niet het enige Nederlandstalige dialect waarin dit voorkomt.

Beste Roline, bedankt voor je reactie. Hoewel Wikipedia doorgaans niet de bron is waar ik blind op vaar, lijkt dit inderdaad ook als ik naar ander bronnen kijk niet goed geformuleerd. Bedankt voor de waarschuwing, we hebben het aangepast.

~ Maartje, Taalhelden

Reactie toevoegen

Gerelateerde berichten

Taalhulp voor woordcombinaties
weetjes

Taalhulp voor woordcombinaties

Waarmee kun je een werkwoord combineren?

Nederlands studeren in Rusland
weetjes

Nederlands studeren in Rusland

Studenten vertellen over hun ervaringen