De jongerenwebsite van de taalunie

taaladvies
   

Waarom zou je foutloos proberen te schrijven?

Over elkaar begrijpen en je aanpassen

Foutloos schrijven is net als gedrag en kleding: je houdt rekening met je omgeving.
Foutloos schrijven is net als gedrag en kleding: je houdt rekening met je omgeving.

Waarom zou je proberen foutloos te schrijven?

Het gaat er toch om dat je elkaar begrijpt?

Dat is waar, maar het is de vraag of je elkaar altijd begrijpt als je niet foutloos schrijft.

want wie begrijp zulke zinnog alleen d heel oplettend lezer snap npg wat je bedoeld wanneer je geen reekning houd mt hoe het moet

Als je elkaar wel begrijpt, is het toch niet erg als er een fout in de zin staat?

Taal is net als gedrag of kleding iets waarbij je rekening houdt met je omgeving. Je gaat niet in je blote kont op straat lopen, omdat we dat allemaal niet zo netjes vinden. Zo zijn er ook normen en waarden voor de manier waarop je iets tegen iemand zegt, of dat nu mondeling of schriftelijk is.

Maar niet iedereen vindt hetzelfde fout, toch?

Er zijn spelling- en grammaticaregels, en ja, die staan soms ter discussie. Bovendien: niet iedereen hecht inderdaad evenveel waarde aan die regels. Net als bij kleding of gedrag gelden op school of op je werk andere normen en waarden dan onder vrienden. Sommige mensen vinden dat je in alle omstandigheden uiterst beleefd moet zijn, smetteloos gekleed moet gaan en de taal zo verzorgd mogelijk moet gebruiken, anderen vinden dat het best wat losser mag. Waarom zou je niet op gympen naar je werk mogen? Waarom is ik vind beter dan ik vindt?

Over een aantal dingen zijn de meeste mensen het wel eens. Neem het voorbeeld van in je blootje op straat lopen: vrijwel niemand vindt dat gepast gedrag en dus doen we het niet. Ook in taal gelden bepaalde normen en waarden. Veel mensen vinden het belangrijk dat je je best doet om de regels van de taal te gebruiken als je met iemand praat of als je een bericht aan iemand schrijft. Dus proberen we foutloos te schrijven.

School, werk, vrienden en familie

Er zijn situaties waarin verzorgd taalgebruik belangrijker is dan in andere situaties. Zo vinden we het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat je op school geen taalfouten maakt, niet in sollicitatiebrieven, niet op je werk, niet in boeken of kranten en niet in een overlijdensbericht.

Bij gesprekken met of berichtjes aan vrienden of familie vinden we het vaak minder belangrijk, hoewel ook die soms waarde hechten aan correct taalgebruik. Denk aan je moeder die je zin verbetert, of een vriend die je wijst op een d/t-fout in een chatgesprek. Het hangt dus af van degene met wie je communiceert hoe belangrijk het is dat je foutloos schrijft.

Bij taal- of spelfouten gaat het er vaak niet om wat je zelf belangrijk vindt, maar wat de ander belangrijk vindt. Stel dat je een sollicitatiebrief schrijft, maar je vindt d/t-spelling zelf niet zo belangrijk, dus daar heb je niet zo op gelet, dan heb je een grote kans dat degene die de brief ontvangt er anders over denkt en je brief terzijde legt.

Daarom is het verstandig om er vooraf rekening mee te houden wie de tekst onder ogen krijgt.

Wil je meer lezen?

Op Taalhelden:

Alle taaladviezen op Taalhelden

Allerlei stukjes - soms heel grappig - over taalfouten.

Op andere websites:

Taaladvies op taaladvies.net

De officiële spelling van Nederlandse woorden

De betekenis van Nederlandse woorden vind je op vandale.nl of vandale.be

Reacties

Helder, dank! Nu vraag ik me na het lezen alleen nog af: is het “andere vinden dat het best wat losser mag” of “anderen vinden…”, en waarom?


Hoi Léa,

Sorry voor de verwarring. Het is natuurlijk anderen. Bedankt dat je ons erop wees.
Meer uitleg over die -n vind je hier. https://taaladvies.net/sommige-of-sommigen-van-de-medewerkers/

Groetjes,

Maartje - van Taalhelden

Gerelateerde berichten