De jongerenwebsite van de taalunie

taaladvies
   

Is het hen of hun?

Hoe kun je dat weten?

Staat er een voorzetsel voor? Of kun je er een voorzetsel voor 'denken'?
Staat er een voorzetsel voor? Of kun je er een voorzetsel voor 'denken'?

Is het hen of hun?

Kijk eerst: staat er een voorzetsel voor? Een voorzetsel is een woord als aan, bij, door, over, achter of tegen.

Staat er een voorzetsel voor?

Dan is het hen.

• Ik heb aan hen het boek gegeven.

• Ik heb bij hen gegeten.

Staat er geen voorzetsel voor, maar kun je er wel een voor dénken? 

Met andere woorden: zou het er kúnnen staan? Dan is het hun.

• Ik heb hun het boek gegeven.

Denk: Ik heb (aan) hun het boek gegeven.

Staat er geen voorzetsel voor en kun je er ook geen voorzetsel voor denken?

Dan is het weer hen.

• Ik heb hen in het boek zien lezen.

Ik heb aan/tegen/voor/met hen in het boek zien lezen kan niet, dus je kunt er geen voorzetsel bij denken.

Wat is de regel precies?

Gebruik hun als het een meewerkend, belanghebbend of bezittend voorwerp zonder voorzetsel, of een ondervindend voorwerp is.

Gebruik hen als het een lijdend voorwerp of oorzakelijk voorwerp is.

Gebruik hen na een voorzetsel, welke grammaticale functie het ook heeft.

 

Wil je meer lezen?

Op andere websites:

Een lijst met voorzetsels vind je hier.

Meer over hen en hun

Over de verwijzing naar personen: hen, hun en ze

Over de verwijzing naar zaken: hen, hun en ze

Is het 'hun hebben dat gedaan' of 'zij hebben dat gedaan'?

Is het 'het ontgaat hen' of 'het ontgaat hun'?

Is het 'het verbaast hen' of 'het verbaast hun'?

Is het 'ik heb hen gemaild' of 'ik heb hun gemaild'?

Is het 'dat maakt hen niet uit' of 'dat maakt hun niet uit'?

Is het 'het interesseert hen' of 'het interesseert hun'?

Reacties

Dit klopt echt niet. Hen is altijd het meewerkend voorwerp. Je gebruikt hen als er voor of aan voor staat of je een van beide er voor kunt denken. In alle andere gevallen is het hun

 

Dag Hanneke,

We kunnen je verzekeren dat de uitleg hierboven klopt. Mocht er iets onduidelijk zijn, laat dan even weten in welke zin zich een probleem voordoet. Dan kunnen we dat eventueel verduidelijken.

Hartelijke groet,

Maartje van Taalhelden.

 

Er wordt één zin op twee verschillende manieren als voorbeeld gebruikt.
Ik heb aan hen het boek gegeven.
Ik heb hun (aan) het boek gegeven
Dan klopt of de eerste zin niet of de tweede. Je kunt toch geen beide varianten (hen en hun) gelijk gebruiken?

 

Hoi Najib,

Er staat:

Staat er een voorzetsel voor? Dan is het hen.
• Ik heb aan hen het boek gegeven.

Staat er geen voorzetsel voor, maar kun je er wel een voor dénken? Dan is het hun.
• Ik heb hun het boek gegeven.
Denk: Ik heb (aan) hun het boek gegeven.

Het woordje (aan) denk je er dan alleen tussen, maar het staat er niet. Dat is het grote verschil.

Groeten,

Maartje - van Taalhelden

 

Laat ik voorop stellen dat ik volstrekt geen taalkundige ben en voor een groot gedeelte 'op gevoel' werk. Ik meen me echter te herinneren dat ik het (in een ver verleden) als volgt heb geleerd:
'hen' als het een PERSOON betreft (persoonlijk vnw);
'hun' al het een BEZIT betreft (bezittelijk vnw).
Aangezien mijn nekharen nogal vaak overeind gaan staan bij - voor mijn gevoel - foutief gebruik van 'hun' bij een persoonlijk vnw, krijg ik het vermoeden dat er weer eens een taalwijziging heeft plaatsgevonden. In dat geval: ik hoor ook nog bij die leeftijdsgroep die een kado als 'cadeau' schrijven ;)

 

Hoi Guinan,

Je hebt gelijk hoor. Het is mijn boek en het is hun boek.

Deze uitleg gaat over de situaties waarin mensen vaak twijfelen. Bijna niemand zal het is hen boek zeggen, dus die uitleg staat hier niet bij.

Groetjes,

Maartje van Taalhelden

is het: "Het voor hen best passende niveau", of "Het voor hun best passende niveau"? Hoe leg ik dit uit aan leerlingen?

 

Beste Chaira,

Op basis van de informatie hierboven kun je ze uitleggen dat het voorzetsel in dit geval een inidicatie is dat het 'hen' moet zijn.

Mocht je meer vragen hebben dan kun je terecht bij de Taaltelefoon of Onze Taal. Hier vind je hun contactgegevens: https://taalhelden.org/bericht/direct-antwoord-op-je-taalvragen

Vriendelijke groet, Maartje - van Taalhelden

 

Jullie leggen het verkeerd uit. Jullie zeggen:
''• Ik heb hun het boek gegeven.
Denk: Ik heb (aan) hun het boek gegeven.''

Terwijl de TIP zou moeten zijn:
''voorzetsel + hen'' wordt VERVANGEN door ''hun.''
Dus bijv: ''Ik heb aan hen het boek gegeven.'' kan je vervangen met ''Ik heb hun het boek gegeven.''
''Het is voor hen een raadsel.'' kan je vervangen met ''Het is hun een raadsel.'' Enzovoort.

Beste H,

Ook als het voorzetsel er niet staat maar je het er wel kunt denken, schrijf je hun. Dat komt in jouw uitleg niet terug.

Hartelijke groet,

Maartje - van Taalhelden

Als het aan mij lag zou ik zeggen: 'ik verzekerde hen ervan', ook al omdat ik zou kunnen leven met 'ik verzekerde ze ervan'. Maar bij nader inzien is dat mogelijk een geval van hypercorrectie. Ik kwam in een serieus blad de uitdrukking 'verzekerde hun ervan' tegen.

Ik vind het hier lastig hen/hun als meewerkend voorwerp te ervaren, en een belanghebbend voorwerp is het ook niet (want dat kan meestal worden weggelaten). Het zou ook nog ondervindend voorwerp kunnen zijn.

Idee?

Is: ‘voor hen die het niet weten, ….’ correct?

Hoi Robert,
 

Ja, dat is correct. De volledige (ietwat technische) uitleg daarbij kun je hier vinden:
https://taaladvies.net/voor-zij-of-hen-die/

Groetjes,

Maartje - van Taalhelden

Gerelateerde berichten