De jongerenwebsite van de taalunie

weetjes
   

Dutch

Waarom ze de Nederlanders zo noemen

Het Engelse woord Dutch gaat terug op het Nederlandse woord Duits. Tegenwoordig gebruiken we Duits voor de taal die gesproken wordt in het gebied ten oosten van Nederland en België. Maar eeuwen geleden lag dit anders: in de middeleeuwen bestond er een woord Diets of Duuts en dat betekende: taal van het volk. Alles wat niet Latijn was, was toen Diets.

Nederduits

Later veranderde de uitspraak en ook de betekenis. Het Nederlands werd toen Nederduits genoemd, en vanaf het begin van de negentiende eeuw Nederlands. Maar de Engelstalige wereld, die als sinds de zestiende en zeventiende eeuw contacten had met het zeevarende Nederland, hield gewoon vast aan de term die ze al kenden: Dutch. Voor het Duits gebruikte men de term German.

Dutch is geen Deutsch

Toch blijkt er wel eens verwarring op te treden. Zo wordt het woord Dutch soms gebruikt als een foute vertaling van Deutsch. Als er in Engelstalige films ‘Nederlands’ gesproken wordt, blijkt dat soms Duits te zijn of sterk op het Duits te lijken. Zo begroet Sean Connery in de James Bond-film Diamonds are Forever voorbijgangers in Amsterdam met 'Guten Abend'.

Reactie toevoegen

Gerelateerde berichten

Hoe sprak men vroeger over ziekte?
weetjes

Hoe sprak men vroeger over ziekte?

Kwaal is een Oudnederlands woord

Taalhulp voor woordcombinaties
weetjes

Taalhulp voor woordcombinaties

Waarmee kun je een werkwoord combineren?