De jongerenwebsite van de taalunie

weetjes
   

Bam waf plons tok

Een onomatopee kun je ook vertalen

Taal is iets van mensen. In de natuur bestaat verder geen taal. Een hond blaft, een slang sist en een vogel fluit, maar die geluiden kiezen ze niet zelf en een vogel kan niet leren blaffen.

Boem is taal

Als je iets laat vallen, maakt dat wel geluid. Het zegt bam, boem, kling, of plets. Maar die woorden komen uit een taal en het geluid dat je wil nabootsen niet. Je gebruikt dus taalmiddelen om een natuurlijk geluid weer te geven. Zo'n klanknabootsing noem je een onomatopee

Plons is in het Russisch Pljoech

Die taalmiddelen haal je uit je eigen taal. Die kent een bepaald aantal klanken en klankcombinaties, die verschillen van de klanken en klankcombinaties van andere talen. Een Rus zegt pljoech als hij wil vertellen hoe iets klonk toen het in het water viel. Hij gebruikt daar klanken voor die aanleunen tegen het Russisch. In het Nederlands zeggen we plons. Wij gebruiken klanken die zo dicht mogelijk aanleunen tegen het Nederlandse klanksysteem.  

Kukuluku, cocorico, cock-a-doodle-doo

Als wij een haan laten kraaien, zeggen we kukuluku. Een Fransman zegt cocorrico. En een Brit of een Amerikaan zegt cock-a-doodle-doo.

Hier vind je alles op Taalhelden over onomatopeeën.

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.
Basaltwoorden
weetjes

Basaltwoorden

Is het een bas of een alt?

Ezelsbruggetje voor gewichten
weetjes

Ezelsbruggetje voor gewichten

Prijs voor Katinka Polderman en Kenny B

Woordenlijst Biologie
weetjes

Woordenlijst Biologie

Wat betekenen deze woorden?