De jongerenwebsite van de taalunie

weetjes
   

De snelste sprekers

Nederlanders of Vlamingen?

Spreken de Nederlanders sneller dan de Vlamingen?

Jazeker.

Randstedelingen nog sneller

In een onderzoek werd de spreeksnelheid van Vlaamse leraren Nederlands vergeleken met die van vakgenoten uit Nederland. De Vlamingen spraken per seconde gemiddeld 4,22 lettergrepen uit, de Nederlanders 5,05. Dat neemt niet weg dat er zowel binnen Nederland als Vlaanderen verschillen in spreeksnelheid zijn. Zo spreekt men in de Randstad sneller (5,42 lettergrepen per seconde) dan in de rest van Nederland. In Vlaanderen zijn de inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen kampioen, met 4,43 lettergrepen.

Limburgers praten traag

De Limburgers hebben de reputatie traag te spreken, en dat was ook meetbaar: ze kwamen tot 4,14 lettergrepen per seconde. Hoe deze verschillen in spreeksnelheid te verklaren? Men heeft wel gedacht dat mensen uit stedelijke gebieden vlugger praten dan plattelanders, maar dat wordt weerlegd door West-Vlaanderen: daar spreken ze nogal snel, hoewel de provincie bepaald niet is verstedelijkt. Het laatste woord over deze kwestie is dus nog niet gesproken.

Reactie toevoegen

Gerelateerde berichten

Is luistertaal op school een goed idee?
anderlands

Is luistertaal op school een goed idee?

Jongeren vinden van wel, maar niet voor elk vak

Pokoe, dom en skotoe
anderlands

Pokoe, dom en skotoe

Kennen Belgische jongeren Nederlandse straattaal?

Taalhulp voor woordcombinaties
weetjes

Taalhulp voor woordcombinaties

Waarmee kun je een werkwoord combineren?