De jongerenwebsite van de taalunie

weetjes
   

Basaltwoorden

Is het een bas of een alt?

Woorden die gevormd worden door uitersten.
Woorden die gevormd worden door uitersten.

Basaltwoorden zijn woorden waarin twee woorden die elkaars tegendeel zijn één woord vormen.

basalt

bas-alt

volledig

vol-ledig

meermin

meer-min

staren

sta-ren

horen

ho-ren

herder

her-der

iedereen

ieder-een

hoezo

hoe-zo

welnee

wel-nee

kruispunt

kruis-punt

droefgeestig

droef-geestig

klapzoen

klap-zoen

meander

me-ander

terugweg

terug-weg

onderop

onder-op

Weet jij nog meer basaltwoorden? Zet ze in de reacties.

Reacties

waarheen

Allergeen

Bolster (kastanjeschil)

plusminus

Inuit (in­wo­ners van Groen­land en Arc­tisch Noord-Ame­ri­ka), met dank aan Leo Nijsten

Huurkoop

Toendra

Wachtlopen

Kapotgemaakt (uit De wraak van Vondel)

wijsdom

Reactie toevoegen

Gerelateerde berichten

Hoe sprak men vroeger over ziekte?
weetjes

Hoe sprak men vroeger over ziekte?

Kwaal is een Oudnederlands woord