De jongerenwebsite van de taalunie

weetjes
   

Is het beslist of besloten?

Een subtiel verschil

Door Janine Smit


‘Tijdens de vergadering heeft het kabinet beslist dat ze de uitgaven voor de zorg omlaag zal brengen.’

Wacht, hoort daar niet besloten te staan?

Betekenisverschil

Het kan op deze manier, maar er is wel een betekenisverschil met besloten. In dit geval is er na een verschil van mening iets beslist. Als het besloten was, was er voorafgaande aan het besluit niet per se sprake van tegenstrijdige gevoelens.

  • Beslissen betekent: iets waarover verschil van gevoelens is, voorgoed tot een einde brengen.
  • Besluiten betekent: na overweging of beraadslaging vaststellen.

In bovenstaande zin klopt het gebruik van beslist dus wel. Besluiten wordt doorgaans gebruikt bij het uitdrukken van een vaststelling en niet wanneer het op gevoel of een verschil van mening aankomt.

Op een rijtje

Hele werkwoord 

  • Beslissen
  • Besluiten

Tegenwoordige tijd

  • Ik beslis.
  • Ik besluit.

Verleden tijd

  • Ik besliste.
  • Ik besloot. 

Voltooide tijd

  • Ik heb beslist.
  • Ik heb besloten.

Meer over beslissen en besluiten en ander taaladvies vind je op taaladvies.net.

Reacties

Er is dus besloten dat het beslist is.

Tenzij er vooraf verschil van gevoelens bestond. In dat geval is het beslist dat het beslist is.

'zal brengen' is een voornemen: dat is noch een beslissing, noch een besluit.

De niet-onontbeerlijke herstellingen en werken worden besloten door de algemene vergadering

Een beslissend besluit besloten.

Ik wil dit voor eens en voor altijd duidelijk maken: wat mij betreft gaat het erom dat de vraag wáár iets eigenlijk over gaat moet worden beantwoord. Beslissen? Besluiten? Het zal me aan mijn reet roesten!

Gerelateerde berichten

Hoe sprak men vroeger over ziekte?
weetjes

Hoe sprak men vroeger over ziekte?

Kwaal is een Oudnederlands woord

Taalhulp voor woordcombinaties
weetjes

Taalhulp voor woordcombinaties

Waarmee kun je een werkwoord combineren?