De jongerenwebsite van de taalunie

weetjes
   

Een vlog is eigenlijk een soort gesprek

Hoe Youtubers de conversatie op gang houden

Hoewel vloggers geen 'echt' gesprek met hun kijkers voeren, maken ze toch gebruik van dezelfde elementen als bij een echt gesprek: gedag zeggen, hun naam noemen en afscheid nemen met handkusjes en gezwaai.

Niet nodig

In een normaal gesprek spreek je iemand duidelijk aan. Je zegt bijvoorbeeld 'hallo' aan het begin van het gesprek, en 'dag' aan het einde, of je zorgt op een andere manier voor interactie waardoor het duidelijk is dat het contact begint of juist afgelopen is. Bij een video op YouTube is dat niet nodig. De kijker begrijpt dat de video begint als er beeld is, en wanneer er een zwart scherm verschijnt, is het filmpje afgelopen. Groeten en zwaaien zijn dus in principe niet nodig.

Betere resultaten

Toch gedragen veel vloggers zich op sommige punten net als in een echt gesprek. Volgens Jessica De Boeck, die tijdens haar studie Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen een masterscriptie schreef over dit onderwerp, bootsen YouTubers een conversatie na om zo het contact met het publiek te stimuleren. Vermoedelijk doen ze dat omdat meer interactie (hartjes, reacties, shares) leidt tot betere resultaten op sociale media.

• Meer informatie over de masterscriptie Opening and Closing Strategies in Vlogs: How Monologues Encourage Conversation vind je hier

Gerelateerde berichten

Hoe sprak men vroeger over ziekte?
weetjes

Hoe sprak men vroeger over ziekte?

Kwaal is een Oudnederlands woord

Taalhulp voor woordcombinaties
weetjes

Taalhulp voor woordcombinaties

Waarmee kun je een werkwoord combineren?