De jongerenwebsite van de taalunie

lol
   

Dierenwerkwoorden

IJsberen en zweefvliegen

Sommige dieren zijn werkwoorden. Of anders gezegd: sommige werkwoorden zijn ook dieren. Kun jij er nog meer bedenken? Zet ze in de reacties.

• Zweefvliegen

Betekenis: vlie­gen in een zweef­vlieg­tuig.

• IJsberen

Betekenis: rus­te­loos heen en weer lo­pen.

• Vissen

Betekenis: met een hulp­mid­del vis­sen of an­de­re wa­ter­die­ren van­gen.

• Hamsteren

Betekenis: voor­ra­den in­slaan met het oog op schaarste.

• Muizen (ertussenuit)

Betekenis: on­ge­merkt weg­gaan.

• Mollen

Betekenis: stukmaken.

• Geiten

Betekenis: gie­che­len en ge­heim­zin­nig doen.

• Papegaaien

Betekenis: on­na­den­kend na­pra­ten.

• Vlooien

Betekenis: uit­plui­zen.

• Kraaien

Betekenis: met schel­le stem uit­roe­pen

• Krabben

Betekenis: na­gels of een scherp voor­werp over iets heen ha­len.

• Tijgeren

Betekenis: op el­le­bo­gen en knieën slui­pen, met het li­chaam zo dicht mo­ge­lijk bij de grond.

• Katten

Betekenis: af­snau­wen.

• Gieren

Betekenis: zeer uit­bun­dig lachen.

• Motten

Betekenis: ru­zie zoe­ken.

• Bokken

Betekenis: nors zijn omdat je je verongelijkt voelt.

• Spinnen

Betekenis: uit lange vezels een draad vormen. Of bij katten: een snorrend geluid maken.

• Hengsten

Betekenis: hard slaan.

• Kauwen

Betekenis: iets met tanden en kiezen vermalen.

• Hoppen

Betekenis: van de ene naar de andere plaats gaan.

Reactie toevoegen

Gerelateerde berichten

Henondesupanaef
lol

Henondesupanaef

Wat gebeurt er als je ineens onverstaanbaar praat?

Meme-generator
lol

Meme-generator

De KB stelt middeleeuwse afbeeldingen beschikbaar