De jongerenwebsite van de taalunie

lol
   

Dierenwerkwoorden

IJsberen en zweefvliegen

Sommige dieren zijn werkwoorden. Of anders gezegd: sommige werkwoorden zijn ook dieren. Kun jij er nog meer bedenken? Zet ze in de reacties.

• Zweefvliegen

Vlie­gen in een zweef­vlieg­tuig.

• IJsberen

Rus­te­loos heen en weer lo­pen.

• Vissen

Met een hulp­mid­del vis­sen of an­de­re wa­ter­die­ren van­gen.

• Hamsteren

Voor­ra­den in­slaan met het oog op schaarste.

• Muizen (ertussenuit)

On­ge­merkt weg­gaan.

• Mollen

Stukmaken.

• Geiten

Gie­che­len en ge­heim­zin­nig doen.

• Papegaaien

On­na­den­kend na­pra­ten.

• Vlooien

Uit­plui­zen.

• Kraaien

Met schel­le stem uit­roe­pen

• Krabben

Na­gels of een scherp voor­werp over iets heen ha­len.

• Tijgeren

Op el­le­bo­gen en knieën slui­pen, met het li­chaam zo dicht mo­ge­lijk bij de grond.

• Katten

Af­snau­wen.

• Gieren

Zeer uit­bun­dig lachen.

• Motten

Ru­zie zoe­ken.

• Bokken

Nors zijn omdat je je verongelijkt voelt.

• Spinnen

Uit lange vezels een draad vormen. Of bij katten: een snorrend geluid maken.

• Hengsten

Hard slaan.

• Kauwen

Iets met tanden en kiezen vermalen.

• Hoppen

Van de ene naar de andere plaats gaan.

Reactie toevoegen

Gerelateerde berichten

Henondesupanaef
lol

Henondesupanaef

Wat gebeurt er als je ineens onverstaanbaar praat?