De jongerenwebsite van de taalunie

lol
   

Dierenwerkwoorden

IJsberen en zweefvliegen

Sommige dieren zijn werkwoorden. Of anders gezegd: sommige werkwoorden zijn ook dieren. Kun jij er nog meer bedenken? Zet ze in de reacties.

• Zweefvliegen

Vlie­gen in een zweef­vlieg­tuig.

• IJsberen

Rus­te­loos heen en weer lo­pen.

• Vissen

Met een hulp­mid­del vis­sen of an­de­re wa­ter­die­ren van­gen.

• Hamsteren

Voor­ra­den in­slaan met het oog op schaarste.

• Muizen (ertussenuit)

On­ge­merkt weg­gaan.

• Mollen

Stukmaken.

• Geiten

Gie­che­len en ge­heim­zin­nig doen.

• Papegaaien

On­na­den­kend na­pra­ten.

• Vlooien

Uit­plui­zen.

• Kraaien

Met schel­le stem uit­roe­pen

• Krabben

Na­gels of een scherp voor­werp over iets heen ha­len.

• Tijgeren

Op el­le­bo­gen en knieën slui­pen, met het li­chaam zo dicht mo­ge­lijk bij de grond.

• Katten

Af­snau­wen.

• Gieren

Zeer uit­bun­dig lachen.

• Motten

Ru­zie zoe­ken.

• Bokken

Nors zijn omdat je je verongelijkt voelt.

• Spinnen

Uit lange vezels een draad vormen. Of bij katten: een snorrend geluid maken.

• Hengsten

Hard slaan.

• Kauwen

Iets met tanden en kiezen vermalen.

• Hoppen

Van de ene naar de andere plaats gaan.

Gerelateerde berichten

Lachen Duitsers om Nederlandse moppen?
lol

Lachen Duitsers om Nederlandse moppen?

Streetlab experimenteert

Een lesje Nederlands op muziek
lol

Een lesje Nederlands op muziek

Roel C Verburg als nazi van de taal