De jongerenwebsite van de taalunie

Berichten over Nieuwnederlands

   
Pfeijffer leest Huygens
lezen

Pfeijffer leest Huygens

Stemmen uit Den Haag

1708
geschiedenis

1708

Grammatica van de spreektaal

1708
geschiedenis

1708

Volkstaal in het woordenboek

1710
geschiedenis

1710

Ontdekking oorsprong Nederlands

1723
geschiedenis

1723

Nederlandse klankleer

1744
geschiedenis

1744

Nederlands op de ABC-eilanden

1761
geschiedenis

1761

Antwerps als norm

1769
geschiedenis

1769

Grammaticaonderwijs

1777
geschiedenis

1777

Spellingregels die nog gelden

1778
geschiedenis

1778

Jantje zag eens pruimen hangen