De jongerenwebsite van de taalunie

Berichten over Nieuwnederlands

   
lezen

Pfeijffer leest Huygens

Stemmen uit Den Haag

geschiedenis

1637

Statenbijbel

geschiedenis

1706

D/t-spelling

geschiedenis

1708

Grammatica van de spreektaal

geschiedenis

1708

Volkstaal in het woordenboek

geschiedenis

1710

Ontdekking oorsprong Nederlands

geschiedenis

1723

Nederlandse klankleer

geschiedenis

1744

Nederlands op de ABC-eilanden

geschiedenis

1761

Antwerps als norm

geschiedenis

1769

Grammaticaonderwijs

geschiedenis

1777

Spellingregels die nog gelden

geschiedenis

1778

Jantje zag eens pruimen hangen

Pagina's