De jongerenwebsite van de taalunie

Berichten over 21e eeuw

   
geschiedenis

2000

Eerste digitale databank literaire teksten

geschiedenis

2000

'Rijden als een Turk' mag

geschiedenis

2000

Eerste Dichter des Vaderlands.

geschiedenis

2000

Zeeuws niet erkend als streektaal

geschiedenis

2000

Lancering Taalunieversum

geschiedenis

2001

Verengelsing wetenschappelijke taal

geschiedenis

2001

Máxima's Nederlands verbaast iedereen

geschiedenis

2001

Naslagwerk over onder meer 'hun hebben'

geschiedenis

2001-2002

Engels op Nederlandse universiteiten

geschiedenis

2002

Gulden en frank worden euro

geschiedenis

2003

VRT presenteert eigen standaardtaal

geschiedenis

2003

Suriname bij Nederlandse Taalunie

Pagina's