De jongerenwebsite van de taalunie

Taalhelden

Alles over het Nederlands - jongerenwebsite van de Taalunie

   
lol

Renée is geen René

3 gouden tips voor geslachtsverwisselaars

weetjes

Pathetisch en pathetic

Een verschil in betekenis

anderlands

Zwijg uw lip

Genkse jongeren spreken cités

wereldwijd

Japans

Dans is dansu en gros is gurosu

weetjes

Skeuomorf

Heeft dat een naam?! (9)

weetjes

Taboewoorden

Van neger tot zelfmoord

taaladvies

Is het word u of wordt u?

Met of zonder t?

anderlands

Wokkie Tokkie

Geheimtaal uit Zaai

weetjes

'Nu de website Taalhelden heet, ben ik banger om een fout te maken'

Maartje, hoofdredacteur Taalhelden

weetjes

Eponiemen

Charles Boycott en William Frisbie

lezen

Janine interviewt Mirjam Mous

'Het is alsof ik het zelf meemaak'

weetjes

Onbekende woorden

Wanneer wordt een tekst onbegrijpelijk?

Pagina's