De jongerenwebsite van de taalunie

taaladvies

   

Is het ge had of ge hadt?

Moet er een t achter?

Komt er echt áltijd een t achter?

Is het ge had of ge hadt?

Het is ge hadt.

Altijd een t

Bij ge of gij komt er altijd een t achter het werkwoord, ook als dat een werkwoord is dat onregelmatig wordt vervoegd, zoals had.

• Gij hadt de uitnodiging meegenomen?

• Ge werdt toch vroeger verwacht?

• Gij kwaamt toch ook?

Bij je of jij verdwijnt de t als je of jij achter het werkwoord staat, maar bij ge en gij komt er wel een t achter.

• Loop je mee?

• Loopt ge mee?

• Werdt ge uitgenodigd?

• Hadt ge nog een ander adres gekregen?

• Moogt ge iemand meenemen?

Vooral in België

Het gebruik van ge komt trouwens vooral in België voor. De meeste Nederlanders vinden dit gebruik vreemd of ouderwets. Die gebruiken je (of u).

 

Wil je meer lezen?

Op Taalhelden:

Is het met een d of een t?

Is het word of wordt?

Is het word u of wordt u?

Op andere sites:

Over de verleden tijd van onregelmatige werkwoorden

Over ge had en ge hadt

Is het gij kwam of gij kwaamt?

Is het zou of zoudt u?

Reacties

Wat!!!!!! Had met een t (hadt), werd met een t (werdt)?!!!!! Is dit een grap of zo? Ik kan mijn ogen niet geloven. Dit zijn verleden tijden! Die verbuigen niet zoals de tt (ik had, jij had, hij had, zij hadden, wij hadden). Schandalig dat deze site pretendeert jongeren te helpen met taal. Van de wal in de sloot ja. En dat als onderdeel van de Taalunie... Ongelooflijk.

Er komt toch echt altijd een t achter een vervoeging met 'ge'. De persoonsvorm bij 'ge' wordt dus niet hetzelfde vervoegd als die bij 'je'. Voor meer informatie kunje terecht bij de Taalunie: 

http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/343/gij_had_hadt/

 

Groeten, Maartje van Taalhelden

Reactie toevoegen

taaladvies

Taalhelden: de game

Rappen zonder taalfouten

taaladvies

Is het gebeurd of gebeurt?

Wat is de laatste letter?

taaladvies

Is het word of wordt?

Is het met een d of met een t?