De jongerenwebsite van de taalunie

taaladvies
   

Is het geë-maild of ge-e-maild?

Met een trema of met een streepje?

Hoe schrijf je <em>e-mailen</em> in de voltooide tijd?
Hoe schrijf je e-mailen in de voltooide tijd?

Is het geë-malld of ge-e-maild?

Het is ge-e-maild. Het werkwoord e-mailen bevat een losse e (een afkorting van electronic) en het woord mailen. Als er ge voor een losse letter komt, moet er altijd een koppelteken (streepje) tussen.

Een vergelijkbaar woord is:

• i-bankieren - ge-i-bankierd

Trema 

Normaal gesproken krijgen werkwoorden die beginnen met e, i of u wanneer er ge voor komt een trema (twee puntjes) op de e, i of u, om te zorgen dat het woord beter leesbaar wordt.

• eren - geëerd

• innen - geïnd

Voor woorden die beginnen met o, a, ij en ui geldt die regel niet, omdat ge voor bijvoorbeeld openen minder moeilijk leesbaar is.

• openen - geopend

• aarden - geaard

 

Wil je meer lezen?

Op Taalhelden:

Wanneer gebruik je een koppelteken?

Is het gedelete of gedeletet?

Over Engelse werkwoorden

Wat is de voltooide tijd?

Op andere websites:

Is het toeëigent of toe-eigent?

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.
Taalhelden: de game
taaladvies

Taalhelden: de game

Rappen zonder taalfouten

Is het gebeurd of gebeurt?
taaladvies

Is het gebeurd of gebeurt?

Wat is de laatste letter?

Is het word of wordt?
taaladvies

Is het word of wordt?

Is het met een d of met een t?