De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

750

Oudste Nederlandse zin

Handschrift van de Sallische Wet uit 793.

In de tijd van Clovis is, ergens tussen 509 en 511, schreef iemand een Latijnse wettekst. In een versie van deze tekst van rond 750 komt het oudste Nederlandse - of eerder Oudnederfrankische - zinnetje voor: 

Maltho thi afrio lito 

 Dit is voor moderne sprekers van het Nederlands niet zo makkelijk te begrijpen. Het betekent: 

(Ik) meld: (ik) maak je vrij, laat.

Dit is een rechtsformule die werd uitgesproken bij het vrij verklaren van een laat, een halfvrij persoon. 

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi