De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

701-800

Taalgrens Romaans-Germaans onstaat

In kleur: de gebieden waar op dit moment Germaanse talen gesproken worden. © Wikimedia Commons

In de achtste eeuw ontstaat geleidelijk de taalgrens tussen het Germaans en het Romaans. De taalgrens is in de loop van de tijd een beetje verschoven, maar sinds de veertiende eeuw is die niet meer ingrijpend veranderd.

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi