De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

2005

Onenigheid over nieuwe spelling

De alternatieve spellinggids: het Witte Boekje.

Er verschijnt een nieuw Groen Boekje met een enigszins aangepaste spelling, waaraan alle woordenboekuitgevers zich, anders dan in 1995, conformeren. Hoewel de veranderingen relatief gering zijn, ontstaat er in de Nederlandse pers veel rumoer, en diverse kranten scharen zich achter het initiatief van het Genootschap Onze Taal, dat een alternatieve spelling publiceert in het Witte Boekje

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi