De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

2004

Stichting Lezen & Schrijven voor laaggeletterden

Prinses Laurentien Brinkhorst. © Paul Blank

In mei richt prinses Laurentien de Stichting Lezen & Schrijven op, om de aandacht te vestigen op de 1,5 miljoen Nederlanders ‘die niet volwaardig deelnemen aan de samenleving, omdat zij problemen hebben met lezen en schrijven’. De stichting heeft als doelstelling: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op zowel de korte als de lange termijn.

 

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi