De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1996

Nieuwe erkende streektalen

In het gebied van nummer 5 wordt Nedersaksisch dialect gesproken. © Wikimedia Commons

Het Fries, Nedersaksisch, Jiddisch en Romani in Nederland worden (met verschillende status) erkend als regionale taal binnen het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi