De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1996

Nieuwe erkende streektalen

In het gebied van nummer 5 wordt Nedersaksisch dialect gesproken. © Wikimedia Commons
In het gebied van nummer 5 wordt Nedersaksisch dialect gesproken. © Wikimedia Commons

Het Fries, Nedersaksisch, Jiddisch en Romani in Nederland worden (met verschillende status) erkend als regionale taal binnen het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen.

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.
2017
geschiedenis

2017

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal verdwijnt

52 v.C. - 406 n.C.
geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

52 v.C.
geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?