De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1993

Belgische taalgebieden in de grondwet

Vlaams Parlementsgebouw 'Peristylium' in Brussel. © Torsade de Pointes

In de grondwet wordt vastgelegd dat België een federale staat is, samengesteld uit gemeenschappen, gewesten en taalgebieden. Volgens de grondwet moet het Standaardnederlands in Vlaanderen door iedereen gebruikt worden in drie domeinen van het maatschappelijke leven: het onderwijs, de overheid en de rechtspraak. Het taalgebruik in alle andere situaties behoort tot de privélevenssfeer en is dus vrij. Ongeveer 60 procent van de Belgische bevolking is Nederlandstalig.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi