De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1989

Verkavelingsvlaams en tussentaal

Geert van Istendael. © Han Soete

De Vlaamse schrijver Geert van Istendael brengt de term Verkavelingsvlaams in omloop. Dat is ‘in België gesproken Nederlands tussen dialect en standaardtaal in’. Een neutralere benaming is ‘tussentaal’. Het is een omgangstaal die zich ontwikkelt naast het (zuidelijke) Standaardnederlands en die duidelijk afwijkt.
Opvallend is het gebruik van voornaamwoorden, en het weglaten van eindmedeklinkers, bijvoorbeeld:

'k Hem ekik da gezien.

Vertaling: ik heb dat gezien

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi