De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1950

Geen Nederlands in Indonesisch onderwijs

Een klas op Java in de jaren 30 of 40 van de 20e eeuw. © Isidor Arras Ochse

Het Nederlands wordt in Indonesië afgeschaft als voertaal in het lager onderwijs. In 1951 wordt het Nederlands ook afgeschaft als voertaal in het middelbaar onderwijs.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi