De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1932

Eerste Boekenweek

Op het voorblad van het eerste boekenweekgeschenk staat: Geschenk. Bijdragen van schrijvers en schrijfsters, bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederlandsche boekenweek. 7-14 mei 1932.

In Nederland vindt de eerste Boekenweek plaats, georganiseerd door de CPNB (Commissie voor de Propaganda van het Nederlandse Boek).

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi