De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1932

Vlaanderen eentalig Nederlands

Graaf Maurice Lippens was minister van Onderwijs in 1932. © Wikimedia Commons

Het lager en het middelbaar onderwijs in Vlaanderen worden eentalig Nederlands. De moedertaal moet voortaan de voertaal op school zijn. Er komt een regeling voor het taalgebruik in bestuur en overheid, en de Vaste Commissie voor Taaltoezicht wordt opgericht.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi