De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1925

Eerste kruiswoordpuzzel

De kruiswoordpuzzel zoals we die nu kennen.

Het kruiswoordraadsel wordt als genre geïntroduceerd in de Nederlandse krant Algemeen Handelsblad onder de naam kruiswoordenpuzzle.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi