De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1923

Nederlandse vertaling Belgische grondwet

De Belgische grondwet, hier nog in het Frans.
De Belgische grondwet, hier nog in het Frans.

Een commissie krijgt de opdracht de Belgische grondwet en wetboeken in het Nederlands te vertalen. In 1952 wordt de vertaling herzien en wordt de rechtstaal van leenwoorden gezuiverd, waarbij men aansluiting zoekt bij de Noord-Nederlandse terminologie.

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.
2017
geschiedenis

2017

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal verdwijnt

52 v.C. - 406 n.C.
geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

52 v.C.
geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?