De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1906

Me zitte d’r onder ...

De voorkant van het boek 'Landlooperij'.

In zijn boek Landlooperij laat de Nederlandse journalist M.J. Brusse voor het eerst mensen uit de lagere klassen 'horen' zoals ze echt spreken. Een voorbeeld:

'’t Is waar man, Toon is gedallest. Me zitte d’r onder... tot hier. En ’k zien nerges ’n gat meer, da’ me d’r uit kenne kruipe...'

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi