De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1898

'Neuken' in Van Dale

Negentiende eeuwse Franse karikatuur van de 'pornografie-epidemie'.

Van Dale’s groot woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt als eerste handwoordenboek het woord neuken, met als eerste betekenis ‘(gemeen.) beslapen, vleeschelijke gemeenschap met eene vrouw hebben’ en als tweede betekenis ‘zaniken’ De laatste betekenis is voorzien van de voorbeeldzin:

Lig toch niet te neuken.


Bij het schoolwoordenboek van Koenen, dat sinds 1897 verschijnt, zou het tot 1974 duren voordat dit taboewoord werd opgenomen. Koenen kiest 76 jaar later voor de curieuze voorbeeldzin:

Ze spartelde tegen, maar ik heb haar toch geneukt.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi