De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1897

Eerste woordenboek van Koenen

Titelblad van de eerste Koenen uit 1897.

Eerste druk van M.J. Koenen, Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal, het kleinere broertje van Van Dale. Dit woordenboek is geschikter voor schoolgebruik. Het wordt veel herdrukt.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi