De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1895-1900

Algemeen Beschaafd Nederlands

Een fragment uit een tekst van Roeland Kollewijn in Taal en Letteren #5, 1895.

De term ‘Algemeen Beschaafd Nederlands’ (ABN) duikt op in de kolommen van het in 1891 opgerichte tijdschrift Taal en Letteren, waar hervormers onder het motto ‘taal is klank’ bepleiten dat spreektaal leidend zou moeten zijn.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi