De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1876

Nederlands op universiteiten

Een universiteitsgebouw op het Rapenburg in Leiden. © Wikimedia Commons

De Wet op het Hoger Onderwijs schrijft voor dat er voor het eerst ook praktische taalvaardigheid wordt onderwezen. Het Latijn wordt afgeschaft als voertaal aan de universiteiten. Nederlands wordt een hoofdvak, en men kan er voortaan ook een doctoraat in behalen. 

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi