De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1876

Nederlands niet langer verplicht

Een fragment van de voorpagina van het satirische tijdschrift La Bombe over de schoolstrijd in de jaren zeventig van de 19e eeuw.

Het Nederlands, dat in België in 1874 verplicht werd gesteld, wordt weer een keuzevak op school.

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi