De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1875

Nieuw: de schrijfmachine

De eerste schrijfmachine

Introductie van de schrijfmachine, waardoor schriftelijke stukken veel sneller en netter geschreven kunnen worden.

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi