De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1874

Strijders voor het West-Vlaams

Het provinciaal hof in Brugge, West-Vlaanderen (voor de brand van 1878). © A. Vandesteene (1803-1870)

De naam particularist wordt voor het eerst gebruikt. De term duidt op een groep West-Vlamingen die zich inzet voor de rechten van het West-Vlaams in de algemene Nederlandse taal. Adolf Duclos, Leonard De Bo, Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach en Hugo Verriest waren de belangrijkste vertegenwoordigers van het West-Vlaamse particularisme.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi