De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

1873

Westvlaamsch idioticon

Bladzijde 8 uit het Westvlaamsch Idioticon.

De particularist Leonard De Bo publiceert het Westvlaamsch Idioticon. De particularisten (waaronder ook Guido Gezelle zich schaarde) hechtten veel belang aan streektaal.

Reactie toevoegen

geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk

geschiedenis

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

geschiedenis

12 v.C.

Na Belgae: Batavi